Uitvaartverzekeringen

Er zijn verschillende soorten uitvaartverzekeringen die in diverse varianten worden aangeboden door een verscheidenheid aan uitvaartverzekeraars. Bedenk voordat u een uitvaartverzekering afsluit wat uw wensen zijn en informeer vervolgens goed wat wel en niet gedekt wordt. Er zijn verzekeraars die een geldbedrag uitkeren, er zijn ook verzekeraars die een dienstenpakket aanbieden.

Om u te helpen de keuze te maken die bij u past, geven wij hieronder een omschrijving van de meest voorkomende verzekeringsvormen. Bent u reeds verzekerd, dan is het verstandig regelmatig te bekijken of u met de afgesloten verzekering de kosten voor uw uitvaartwensen kunt dekken. Niet alleen omdat door de inflatie de waarde van uw polis aan verandering onderhevig is, maar ook omdat uw uitvaartwensen in de loop van de jaren kunnen veranderen.

 

U BENT VRIJ IN HET KIEZEN VAN EEN UITVAARTVERZORGER, ONGEACHT WAAR U VERZEKERD BENT

Bij welke maatschappij u ook verzekerd bent en wat voor soort verzekering u ook heeft afgesloten, u mag de uitvaart altijd laten verzorgen door een door u uitgekozen uitvaartverzorger. Heeft u een natura verzekering dan kan het wel handig zijn eerst goed uit te zoeken welke financiële gevolgen uw keuze heeft, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan.

 

NATURA UITVAARTVERZEKERING 

Een natura verzekering is een pakketverzekering waarbij geen geld wordt uitgekeerd. De natura verzekering vergoedt de afgesproken kosten van de vastgelegde delen van de uitvaart. In de polis staat omschreven welke diensten en producten binnen het pakket vallen. De samenstelling verschilt per verzekeraar. 

 

Producten of diensten die onderdeel van het pakket zijn, maar die u niet wenst te gebruiken worden doorgaans niet financieel gecompenseerd. Alle producten en/of diensten die geen onderdeel van het pakket zijn, maar die u wel graag wilt, worden extra in rekening gebracht.

 

Als u een natura verzekering heeft afgesloten en u wilt de uitvaart laten verzorgen door een uitvaartverzorger die niet is aangesloten bij de betreffende verzekering dan wordt over het algemeen een bedrag uitgekeerd. De hoogte van dit bedrag is vaak slechts een deel van de eigenlijke waarde van het verzekerde pakket.

 

Mocht u met een natura verzekering voor De Vlinder Uitvaartverzorging willen kiezen dan proberen wij eerst voor u te achterhalen hoeveel de verzekeraar zal uitkeren. Vervolgens maken we een globale inschatting van de kosten op basis van uw wensen en vergelijken wij uw wensen met de inhoud van het verzekerde pakket. Op basis van beide kostenplaatjes kunt u dan een weloverwogen keuze maken.

 

KAPITAAL UITVAARTVERZEKERING

Bij een kapitaalverzekering wordt het op de polis vermelde geldbedrag overgemaakt aan de rechthebbende. U heeft de vrijheid zelf te beslissen met welke uitvaartverzorger u in zee gaat en u mag het bedrag naar eigen inzicht uitgeven. De hoogte van het uit te keren bedrag kan een vast bedrag zijn, maar als gekozen is voor een beleggingsverzekering zal de hoogte van het uit te keren bedrag afhankelijk zijn van de beleggingsresultaten. U ontvangt jaarlijks een overzicht van de waarde van de verzekering en van het te verwachten eindkapitaal aan het einde van de looptijd van de verzekering.

 

Een kapitaalverzekering heeft vaak een lange looptijd waardoor het kan voorkomen dat door de jaarlijkse inflatie, het verzekerde bedrag na een aantal jaren niet meer toereikend is voor het dekken van de kosten van uw uitvaartwensen. Het is dan ook handig regelmatig te controleren of het doelbedrag en uw uitvaartwensen nog steeds overeenkomen.

 

COMBINATIE UITVAARTVERZEKERING

Zoals de naam doet vermoeden is dit een combinatie van een natura en een kapitaalverzekering. Als u meer diensten/producten wilt afnemen dan opgenomen zijn in het naturapakket dan kunt u een extra bedrag laten reserveren dat u vrij kunt besteden. Een deelkapitaalverzekering dus.

Ook als u met een combinatie verzekering voor De Vlinder Uitvaartverzorging wilt kiezen dan proberen wij voor u te achterhalen hoeveel de verzekeraar zal uitkeren. Zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

 

NATURA SOMMENVERZEKERING

Net als bij de kapitaalverzekering wordt een vast bedrag uitgekeerd, maar moet het bedrag door de nabestaanden in zijn geheel voor de uitvaart gebruikt worden. U bent vrij in uw keuzes met betrekking tot de invulling van de uitvaart en door welke uitvaartverzorger u dit wilt laten uitvoeren.

 

WAT ALS DE WAARDE DIE OP DE POLIS VERMELD STAAT NIET TOEREIKEND IS?

In alle gevallen geldt dat als het door de verzekeraar uit te keren bedrag niet toereikend is voor het voldoen van de rekening van de uitvaartverzorger, het restant door de opdrachtgever zelf moet worden voldaan.

 

Als u na een overlijden De Vlinder Uitvaartverzorging heeft gebeld, dan zullen Esther en Kim op basis van het eerste gesprek een kostenbegroting maken zodat u meteen weet of het budget toereikend is voor het realiseren van de wensen.

 

VRIJBLIJVEND ADVIES 

Heeft u meerdere polissen en bent u het overzicht kwijt of heeft u een verzekering maar is het u niet duidelijk wat de voorwaarden zijn, dan bent u altijd van harte welkom in onze uitvaartwinkel aan de Hoogstraat 73B in Schiedam. Samen met u bekijken we de papieren en kunnen we contact opnemen met de betreffende verzekeraar om helderheid te scheppen.  

 

Bel ons wel even van tevoren wanneer u langs wilt komen, dan kunnen wij tijd voor u vrij maken. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 06 - 22 28 11 58.